ZD 4-16x44 Tactic

LUNETY MEOPTA » ZD

 • ZD 4-16x44
  ZD 4-16x44
Cena:4150.00
 • MIL-DOT
  MIL-DOT
 • V-DOT
  V-DOT
 • Nákres
  Nákres

Luneta ZD 4-16x44 Tactic jest skonstruowana dla oddziałów specjalnych i do bardzo dokładnego strzelania sportowego na odległość do 800 m. Posiada mechanizm do nastawienia zerowej paralaksy do różnych odległości i zewnętrznymi pokrętłami rektyfikacji, które umożliwiają operatywne nastawienie krzyża do położenia odpowiadającemu odległości celu i możliwość kompensacji na wiatr boczny. Pokrętła mają zapadki o wartości ¼ MOA. Konstrukcja pokręteł umożliwia po (nastrzeleniu) broni kalibrować początkowe zerowe położenie. Podczas przewozu pokrętła są kryte ochraniaczami prostymi do demontażu chroniącymi przed niezamierzoną manipulacją. Luneta ma krzyż celowniczy typu Mil-Dot, który skutecznie funckjonuje na nastawieniu lunety przy powiększeniu 16x. Lekki jednoczęściowy tubus wykonany z jakościowego stopu aluminium, wodoodporny, a wypełnienie wnętrza azotem zapewnia odporność przeciw zroszeniu wnętrza lunety. Powłoki antyrefleksyjne typu Meobright gwarantują maksymalną możliwą transmisje światła (92-94%). Przy zmianie powiększenia nie mieni się wielkość (siatki celowniczej).

Użycie krzyża celowniczego typu Mil-Dot
Kropki umieszczone na cieńkich liniach oznaczają kąt 1m/1000 m, tzn. 1 miliradian. W terminologii militarnej jest to nazywane (1 dílec?). Odległość celu można prosto wyliczyć wg wzoru D = 1000x H/h, przyczym H to prawdziwa wysokość celu w metrach, a h to jego wysokość kątowa w częściach skali. Dla dokładnego określenia odległości jest niezbędne znać, czy przynajmniej jaknajdokładniej oszacować, prawdziwą wysokość celu.Krzyże V-Dot i Mil-Dot som podświetlane.

Producent: MEOPTA

Gwarancja 10 lat