BRNO 500 kniejowki

Schematy Czeskiej broni

  • Brno 502
    Brno 502

502.1 5.6x52 R/12,502.2 7x57 R/12,502.3 7x65 R/12

502.4 222 Rem./12,502.5 6.5x55 SE/12,502.6 243 Win./12

502.8 308 Win./12,502.9 5.6x50 R Mag./12,502.10 30-06/12  

Wszystkie modele choke 1/1  17.4mm