Polityka Prywatnosci

Aktualizacja: 18. 9. 2021

Polityka prywatności

integralna część Regulaminu wyjaśniająca sposób zbierania i przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową Sklepu, znajdującą się pod adresem www.celowniki.cz

§1. Postanowienia ogólne

 1. Dla interpretacji terminów stosuje się definicje zawarte w §1 Regulaminu lub bezpośrednio zawarte w Polityce Prywatności.
 2. Administratorem danych jest firma Zbraně a Střelivo Lenka Moravcová,  ul. Zámecká 99,  Karviná,  Czechy, zarejestrowana pod numerem identyfikacyjnym 65900634.
 3. Użytkownikiem jest osoba fizyczna korzystająca ze strony internetowej Sklepu znajdującej się pod adresem internetowym www.celowniki.cz, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu.
 4. Administrator ma prawo dokonywać okresowych modyfikacji niniejszej Polityki prywatności, po dokonaniu których zmieni datę aktualizacji. Tak zmodyfikowana Polityka prywatności ma zastosowanie do Użytkowników i przekazywanych danych począwszy od daty aktualizacji. Dzięki regularnemu sprawdzaniu treści Polityki prywatności użytkownicy mogą poznać sposoby ochrony swoich danych.
 5. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Administrator dokłada szczególnej staranności, by chronić interesy osób, których dane dotyczą.
 6. Administrator zbiera dane osobowe za pośrednictwem strony internetowej i przetwarza je zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 7. Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy sprzedaży w przypadku złożenia zamówienia w Sklepie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 8. Podczas składania zamówienia Użytkownik podaje swoje imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu. Podawane dane osobowe są traktowane poufnie i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 9. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne i następuje poprzez wypełnienie formularza, w którym wyraźnie wyraża na to zgodę. Dane są zachowywane i wykorzystywane tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
 10. Dane osobowe niezbędne do wykonania umowy są przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Dane przechowywane na podstawie zgody są przechowywane do momentu jej odwołania.
 11. Dane są przetwarzane i przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 12. Administrator zapewnia, że dane:

§2. Zbieranie, przetwarzanie, przechowywanie i ochrona danych

(a)    Będą przetwarzane zgodnie z prawem;

(b)    Są zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów;

(c)    Nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami;

(d)    Są merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane

 1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić ochronę przetwarzanych danych odpowiednio do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczyć je przed udostępnieniem nieupoważnionym osobom.
 2. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika i innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 3. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 4. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. W celu realizacji swoich uprawnień należy skontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną przez e-mail l_moravec@volny.cz. Administrator spełnia żądanie lub odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy lub liczbę żądań, Administrator może przedłużyć termin, informując o tym osobę, która wysunęła żądanie.
 6. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Witryna Celowniki.cz zbiera w automatyczny sposób informacje zawarte w plikach cookies.
 8. Pliki cookies to pliki tekstowe wysyłane przez serwer www, przechowywane tymczasowo w urządzeniu końcowym Użytkownika, do których ma dostęp Administrator. Są przeznaczone do korzystania ze stron Sklepu oraz zawierają nazwę strony internetowej pochodzenia, unikalny numer i czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 9. Serwis stosuje dwa rodzaje plików cookies:

§3. Prawo kontroli danych, dostępu do nich i ich poprawiania

§4. Pliki cookies

(a)    Sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania się (opuszczenia strony);

(b)    Stałe –  pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w ich ustawieniach lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 1. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, używanej przeglądarki, języka, dostawcy usług internetowych, systemu operacyjnego, dacie, czasie oraz informacji przesyłanych przez Formularz Zamówienia.
 2. Administrator używa plików cookies wyłącznie do aspektów technicznych funkcjonalności strony. Pliki cookies są wykorzystywane w następujących celach:

(a)    Prawidłowe świadczenie usług na stronie internetowej Sklepu i jej funkcjonowanie;

(b)    Dopasowanie zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika, zwłaszcza wyświetlenie strony zgodnie z preferencjami Użytkownika po rozpoznaniu jego urządzenia;

(c)    Przygotowanie i anonimowa analiza statystyk preferencji i zachowań użytkowników, by dostosować zawartość i wygląd Sklepu do potrzeb Użytkowników;

(d)    Możliwość zapisania zawartości Koszyka.

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przechwycenie danych zawartych w plikach cookies, podszycie się pod Użytkownika lub ich usunięcie na skutek działalności Użytkownika, wirusów lub oprogramowania szpiegującego, którymi może być zainfekowane urządzenie Użytkownika. W celu zabezpieczenia się przed wskazanymi zagrożeniami Użytkownicy powinni stosować się do wytycznych związanych z cyberbezpieczeństwem.
 2. Użytkownik w każdej chwili może zmienić ustawienia swojej przeglądarki i zablokować obsługę plików cookies lub uzyskiwać informacje o każdorazowym  ich umieszczeniu w swoim urządzeniu.
 3. Użytkownik może sprawdzić opcje dotyczące plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. W większości przeglądarek domyślne ustawienia zezwalają na zapis plików cookies w urządzeniu końcowym.
 4. Administrator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą ograniczać lub uniemożliwiać dostęp do funkcji Sklepu.
 5. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików cookies, w tym sposobu zarządzania oraz usuwania ich, dostępne są pod adresem www.ciasteczka.org.pl lub www.jakwylaczyccookie.pl.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy


 
Info

Telefon stacjonarny:
00420596343166
Komórka:
00420777821205
email:
l_moravec@volny.cz
sklep Czechy:
zbranekarvina.cz

Moje konto


Ustawienia zgody na personalizację

Za Twoją zgodą możemy wykorzystać poniższe informacje w następujących celach lub udostępnić je wybranym partnerom. W indywidualnych celach (rodzaje przetwarzania) możesz dostosować swoje ustawienia i potwierdzić swój wybór przyciskiem „Zapisz ustawienia”:

Zawsze aktywny

Niezbędne pliki cookie

Są to pliki techniczne, które są niezbędne do prawidłowego działania naszej strony internetowej i wszystkich jej funkcji. Służą one m.in. do przechowywania produktów w koszyku, wyświetlania produktów na żądanie, kontroli filtrów, ustawień osobistych, a także do wyrażenia zgody na używanie plików cookie. Twoja zgoda nie jest wymagana w przypadku tych plików cookie i nie można ich nawet usunąć.

Analityczne pliki cookie

Zliczają ruch na stronie i poprzez zbieranie anonimowych statystyk pozwalają operatorowi lepiej zrozumieć odwiedzających i tym samym stale ulepszać stronę.

Marketingowe pliki cookie

Zbierają informacje, aby lepiej dopasować reklamy do Twoich zainteresowań, zarówno na tej stronie, jak i poza nią.

Ustawienia zgody na personalizację

Aby ułatwić Ci przeglądanie witryny, oferować spersonalizowane treści lub reklamy oraz móc anonimowo analizować ruch, używamy plików cookie, które udostępniamy naszym partnerom w mediach społecznościowych, reklamie i analizie. Ich ustawienia możesz edytować za pomocą linku „Edytuj ustawienia” i możesz go w każdej chwili zmienić w stopce serwisu. Więcej szczegółowych informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności